Vejledning for undervisere

God at læse igennem hvis du vil undervise hos os. Vi er altid interesseret i at høre fra dig hvis du gerne vil undervise hos os.

Vejledning for LOF Holbæk-Lejre's undervisere

okt. 2023

 

Rigtig hjertelig velkommen som underviser hos LOF Holbæk-Lejre.

At undervise mennesker der lærer af lyst og ikke af pligt, er noget af det mest berigende og motiverende for dig som underviser.

Denne vejledning er en introduktion og tænkt som en hjælp i det daglige arbejde. Læs den godt igennem, du finder svar på mange praktiske spørgsmål. Du er altid velkommen til at spørge os, hvis der er noget du er i tvivl om, og også hvis du har eventuelle problemer på holdet. De løses bedst i opløbet.

Du kan altid finde den sidst opdaterede vejledning på lofholbaek.dk under linket ”For undervisere”.

På kontorets tlf. 40 35 99 86 og e-mail post@lofholbaek.dk får du fat i os i kontorets åbningstid.

Åbningstid: mandag til torsdag kl. 9-15, fredag kl. 9-12.

Kontorets adresse er:

LOF Holbæk-Lejre
Sports Allè 5B, 2. TV
4300 Holbæk

Kursuskoordinator: Mie Carlsson - Bevægelseshold
Kursuskoordinator: Trine Jensen - Kreative hold og sprog
Marketing og udvikling: Malena Salvado - Foredrag og udflugter
Regnskabsmedarbejder: Kristian Fabrin
Leder: Lise Bollhorn, mobil: 40 13 55 54, e-mail: lise@lofholbaek.dk

Feriedage

Dage hvor der normalt ikke er undervisning medmindre andet er aftalt eller fremgår af mødegange for holdet.

Vinterferie uge 7 for Holbæk og uge 8 for Lejre

Påske fra Palmesøndag til anden Påskedag

Kr. Himmelfartsdag inkl. fredag

Pinse (mandag)

Grundlovsdag d. 5. juni

Efterårsferie uge 42

Juleferie mellem jul og nytår

 

Kontoret er lukket i juli måned.

 

Samarbejdsaftalen mellem underviser og LOF 

Ansættelse af nye undervisere foretages af skolelederen. Vi har ry for at have gode undervisere og den linje skal vi fortsætte. Derfor skal både dine faglige og pædagogiske kvalifikationer være i orden.

 

Faglige kvalifikationer

Du skal have en relevant uddannelse og/eller erfaring inden for det/de fag, du ønsker at undervise i. Vi har stor respekt for selvlærte undervisere derfor behøver din dokumentation ikke kun at være i kraft af formelle uddannelser, for de uformelle uddannelser er lige så vigtige.

 

Pædagogiske kvalifikationer

Måske har du en pædagogisk uddannelse som gør dig kvalificeret til at undervise i aftenskolen, eller måske har du det i kraft af en række undervisningstimer inden for voksenundervisningen. Det vigtigste er at du er motiveret til at lære fra dig.

 

Når en underviser er ansat

Man er kun ansat for det enkelte kursus der bliver igangsat. Du får et ansættelsesbrev for hvert kursus du er underviser på ved kursusstart. Kurser opstartes først når der er et minimum antal deltagere. Du vil typisk ca. 10 dage før startdatoen få tilsendt kontrakt på igangsatte hold. Har du behov for at vide noget tidligere så tjek undervisernet eller kontakt da venligst kontoret og hør hvad status er på holdet.

Som ny underviser forsøger vi at tilbyde dig at du kan følge en "ældre" undervisers undervisning, hvis du ønsker det.

En stor del af vores kommunikation er via e-mail, så det er vigtigt at vi har din rigtige e-mail, og at du jævnligt læser din ’post’.

 

Du har tavshedspligt

Vær opmærksom på at når du bliver ansat som underviser er deltageroplysninger fortrolige. Det betyder at de oplysninger, du som underviser modtager om deltagerne er fortrolige, og må kun anvendes i henhold til folkeoplysningslovens regler. Oplysningerne må på ingen måde videregives til andre eller bruges til formål der ikke har med dit kursus at gøre. Dvs. du må ikke kontakte kursister efter kurset er forbi eller sende dem information der ikke vedrører kurset. Kontakt kontoret hvis du har noget info du gerne vil have de får, eller hvis du er i tvivl.

Efter kursus afslutning skal alle oplysninger du har om deltagere destrueres.

Undervisernet

Når du er oprettet som underviser hos os  får du adgang til undervisernet.

På undervisernet kan du:

- se dine hold og hvem der deltager

- se din timeoversigt og hvad din bruttoløn er

- din kalender hos os

- sende emails til kursister

Der kan IKKE indsendes kursusforslag via undervisernet.

 For at du kan få adgang skal kontoret tildele dig en adgangskode. Du kan altid få en ny kode hos os på kontoret.

Vi tilbyder deltagelse i et mindre antal møder og fagdage i løbet af skoleåret. Derudover er der mulighed for at deltage i andre aktiviteter.

Vi udsender relevant information vedr. aftenskolen på mail – så husk at tjekke den regelmæssigt.

 

Uddannelse

LOF Holbæk-Lejres bestyrelse har besluttet at give tilskud til uddannelse ud fra foreningens egne midler. Vore midler er begrænsede så tilskuddet man kan få, beregnes som antal timer man underviser i forhold til en almindelig 37 timers arbejdsuge. Så hvis man f.eks. underviser 8 lektioner svarer det til 8*1,6 timer/37 timer= 0,35. Dvs. 35 procent af udgiften. Der er et maksimalt loft på 1000 kr. om året per underviser (2024), og der gives kun tilskud så længe der er budgetramme til det. Så tjek med os om du kan få tilskud FØR du tilmelder dig. Kurser skal selvfølgelig være relevante for undervisningen hos LOF Holbæk-Lejre.


Deltag på vores egne kurser

Du er velkommen til at deltage gratis på LOF Holbæk-Lejres kurser, hvis du har et ansættelsesforhold for sæsonen og hvis der er ledige pladser. Betalende kursister vil dog altid have førsteret til pladserne. Det betyder hvis holdet fyldes op med venteliste bliver du tilbudt enten at betale for kurset eller blive afmeldt.

 

Før kursusstart

Programmet tilrettelægges af undervisere og administration så kom med dine ideer i god tid.

Vores undervisere har stor indflydelse på programlægningen. En stor del af vores spændende, nye aktiviteter er kommet i stand efter ideer fra kreative undervisere. Så hvis du har ideer til nye emner, som enten du selv eller andre kan undervise i, eller hører du om grupper der ønsker en speciel form for undervisning, foredrag eller lignende, så sig til.


Før udarbejdelse af programmet indgiver de enkelte undervisere forslag/ønsker vedrørende kommende sæsons kursustilbud. Disse bearbejdes af administrationen, hvorefter de returneres til underviserne, der læser korrektur på teksten. Næste sæsons lokaler søges allerede i marts måned så tænk over efteråret allerede i januar/februar.

Hvis et eller flere at de programsatte hold ikke kan oprettes forsøger vi så vidt muligt at tilbyde anden undervisning hos os.

VI har ikke noget problem i at du også underviser hos andre aftenskoler, men vær opmærksom på at udbydes det samme nye kursus hos flere, er der en risiko for at ingen af kurserne kan blive til noget pga. for få deltagere.

 

Lektionslængde

Lønbekendtgørelsen § 9 definerer er en undervisningslektion som 45 minutter. For hver lektion ydes betaling for 1,6 arbejdstime, dvs 96 minutter

Lønnen for en lektion inkluderer pauser, forberedelse og efterbehandling af undervisningen, administrative funktioner i tilknytning til undervisningen som fx at indhente handicaperklæringer, forberede undervisningsmaterialer på undervisningsstedet m.m.


Bekendtgørelsen siger ikke noget om pausernes længde, men vores generelle vilkår for alle undervisere er 10 minutters pause per lektion.

 

Lokaler

Før undervisningen starter har du ansvaret for i god tid at aftale med LOF og/eller undervisningsstedet hvordan du får adgang til lokalet, samt få et overblik over de praktiske informationer, du har brug for i forbindelse med afholdelse af kurset (f.eks. koder til pc, smartboard mv.). Husk det er dit ansvar som underviser at sikre du er velforberedt til den første mødegang, så både du og dine kursister får en god oplevelse.

Skulle der mod forventning opstå problemer i kommunikationen med undervisningsstedet, bedes du henvende dig til os, så finder vi ud af det i fællesskab. Begynd ikke selv at diskutere med dem, da vi er yderst afhængig af et godt forhold til dem.

Brug af andre lokaler end de anviste skal meddeles kontoret. Som underviser disponerer du over det tildelte lokale i undervisningstiden, men du er samtidig ansvarlig for at lokalet afleveres som det er modtaget:

- Ryd op efter jer

- Stil stole og borde på plads

- Visk tavlen ren osv.

Evt. skader på inventar eller materiale skal meddeles til kontoret og skolepedellen.

Du kan være os og dine kollegaer behjælpelig ved at underrette os om gode faglokaler, som (officielt eller uofficielt) står ledige. Vi vil også gerne høre dine kommentarer om dine lokalers egnethed og udstyr.

Ved Folketingsvalg, kommunalvalg og EU-valg skal man altid kontakte pedellen og høre hvilke specielle vilkår, der er netop på dit undervisningssted.. Det er ikke alene på valgdagen at din undervisning kan blive påvirket, men f.eks. også dagen før valget. Det er irriterende for dig og dine elever at gå forgæves og så giver det heller ikke løn. Så husk, det er op til dig som underviser at kigge efter opslag om dette.

Rygepolitik

Rygning er ikke tilladt i undervisningslokalerne eller på kontoret. Der henvises til rygearealerne. I øvrigt henvises til ordensreglementet for brug af kommunale skolelokaler.

Undervisningsmaterialer

Indkøb og kopiering af undervisningsmaterialer er IKKE inkluderet i kursusprisen, men påhviler deltagerne. Hvis der købes samlet ind til et hold eller kopieres materialer, er det lærerens ansvar.

Kontakt evt. kontoret hvis du er i tvivl, og for at høre hvad vi evt. allerede har liggende eller har af aftaler om indkøb.

Undervisningsmaterialer betales kun af LOF Holbæk-Lejre efter skriftlig aftale med skoleleder.

Kopiering

Vi har en aftale via vores sekretariat med Copydan om kopiering af tekster og noder. Du kan læse regler her: https://tekstognode.dk/undervisning/aftenskoler/hvad-og-hvor-meget-maa-du-kopiere-naar-din-skole-har-en-kopieringsaftale.

Det er muligt at få kopieret undervisningsmateriale på LOF Holbæk-Lejres kontor. Prisen er 1,00 kr. pr. kopi og betales af underviseren. Du kan opkræve beløbet hos kursisterne.

Husk du kan altid kontakte os hvis du er i tvivl eller har spørgsmål.

Ved kursusstart får du tilsendt på email:

- Kontrakt.

- Adresseliste over eleverne på holdet.

- Evt. telefonlister til alle deltagere – sendes kun hvis du beder om det.

- Evt. skilte til opslag på skolerne – sendes kun hvis du beder om det.

Er der noget du er i tvivl om med nøgler osv., så kontakt kontoret/undervisningsstedet i god tid.

Hvis du har hensyntagende hold, får du også tilsendt tro og love erklæringer (handicaperklæring) som dine kursister skal underskrive inden 3. undervisningsgang. Erklæringerne afleveres på/sendes til kontoret samlet.

 Vær opmærksom på at du ikke må beholde data om kursister længere end det er nødvendigt for kursets gennemførelse.

 

Første mødegang

Mød op i god tid før undervisningens begyndelse og sørg for, at der evt. er opslag om undervisningslokale, sæt evt. ekstra opslag op ved indgangen og udenfor selve undervisningslokalet.

Begynd med en præsentation og sørg for hurtigst muligt at lære elevernes navne.

Aftal herefter undervisningsforløbet og undervisningsmaterialet på holdet.

Sørg også for at listen med elevernes navne og telefonnumre tjekkes igennem. Giv kontoret besked om eventuelle ændringer.

Hvis der møder en kursist op på dit hold som ikke er på listerne (deltagerliste og mødeprotokol, som du modtager fra kontoret), bedes du kontakte kontoret eller dobbelttjekke på undervisernet om vedkommende er tilmeldt holdet.
Det kan ske vi misser nye deltagere, hvis de tilmelder sig via hjemmesiden efter listerne er sendt ud

Fortsættelse af hold

Du kan selv gøre meget for at et hold fortsættes i næste sæson. Tal med deltagerne om det i god tid.

Bevis for kursusdeltagelse

Der er fra Undervisningsministeriets side sat fokus på, at borgerne skal kunne få anerkendelse for alt det de kan, uanset hvor de har lært det. Det betyder, at man i fremtiden vil kunne få anerkendt det man har lært i aftenskolen, hvis det er relevant. Det kan f.eks. være sprog og edb-kurser.

Hvis nogle kursusdeltagere måtte ønske det, kan der udstedes et bevis på at de har deltaget i dit kursus. Deltagerne skal være mødt til undervisningen i 80% af tiden for at kunne få diplom.

Holdafslutning

Kom gerne med forslag til kommende sæsons program allerede ved holdafslutning. Bed evt. dine kursister udfylde en kursusevaluering. Mange gode forslag til forbedringer kommer ad denne vej. Og som underviser er det rart at få ros.

Husk du kan altid kontakte os hvis du er i tvivl eller har spørgsmål.

Kom med dine idéer/forslag til det nye program så tidligt som muligt. Du har i langt højere grad fingeren på pulsen, når du lige har afsluttet en sæson. Og hvis vi skal nå at få det med i programmet skal vi have det så tidligt som muligt.

 

Løn
Løn er bestemt af Lønbekendtgørelsen og er den samme i alle aftenskoler.  Lønnen reguleres automatisk hvert år i henhold til bekendtgørelsen.

Underviserløn per 1. oktober 2023: 301,12 kr. plus feriepenge (i alt 338,76 kr.) pr. undervisningslektion.

Får du løn for fx 10 lektioner, så vil der stå 16 timer på din lønseddel.

Din løn udbetales bagud og i den sidste bankdag i måneden. Du modtager en e-mail med din lønseddel fra Proløn. Koden for at kunne åbne filen med lønsedlen er dit cpr.nr. (uden bindestreg)

Ønsker du at modtage via e-boks eller ændre din kode kontakter du Kristian.

Lønperioden er fra d. 19. sidste måned til d. 18.

Har du fået ny email eller vil du have din lønseddel i e-boksen, så giv Kristian besked

 

Privatlivspolitik

Som ansat hos os opbevarer og videregiver vi data om dig.

Du finder vores privatlivspolitik for undervisere her

 

Opsigelsesvarsel

Cirkulæret fastslår, at undervisere der har været ansat i under 3 måneder har 14 dages opsigelsesvarsel, men undervisere der har været ansat i mere en 3 måneder kan opsiges med en måneds varsel til udgangen af en måned. Hver hold du har er et ansættelsesforhold.

Disse opsigelsesvarsler træder kun i kraft ved ekstraordinær opsigelse. Aftalen om ansættelse udløber når holdet er afviklet, og vil ikke kræve nogen yderligere opsigelse.

Du har 0 dages opsigelsesvarsel overfor os, hvilket betyder du ikke ikke får brug for en frigørelsesattest hvis du er arbejdsledig.

 

Løn ved aflysning

Der aflønnes kun for gennemført undervisning. Der aflønnes dog for undervisningslektioner, der aflyses af kontoret med mindre end 7 dages varsel. Hvis der til en undervisningsgang ikke møder nogen deltagere, skal dette straks samme dag meddeles til kontoret.

 

Sygdom / Dagpengeret

Underviseren er omfattet af Sygedagpengelovens bestemmelser. For at være berettiget til sygedagpenge fra første sygedag skal alle nedenstående 4 punkter være opfyldt:

  1. Underviseren skal være ude af stand til at arbejde på grund af sygdom eller hvis man er kommet til skade
  2. Underviseren skal bo i Danmark
  3. Underviseren skal betale skat af sin indtægt
  4. Underviseren skal indenfor de seneste 8 uger have haft mindst 74 timers beskæftigelse hos os, svarende til 46,25 undervisningslektioner.

Deltagerne har krav på erstatningsundervisning ved aflysning og underviseren har pligt til at yde denne undervisning - mod betaling naturligvis.

Hvis ikke underviseren opfylder alle ovennævnte betingelser, er LOF  ikke forpligtet til at udbetale sygedagpenge. Forpligtelsen overtages i så fald af kommunen.

Hvis underviseren opfylder alle ovennævnte betingelser, udbetales sygedagpenge i de første 30

dage fra 1. sygedag. Ved fortsat sygdom er der mulighed for at få udbetalt sygedagpenge fra kommunen.

Underviseren kan ikke modtage sygedagpenge fra den 1. måned efter det fyldte 70. år

Ved sygdom eller anden aflysning af en mødegang skal kontoret ALTID have besked.
Hvis aflysningen er udenfor kontortid (man bliver syg i sidste øjeblik e.l.) SKAL man selv få fat i kursisterne. Hvis det er inden for kontortid, kan kontoret være behjælpeligt.

 VIGTIGT: Hvis du sender en mail skal du sende den til post@lofholbaek.dk
– så vi er helt sikre på at beskeden når frem og der bliver taget aktion på den

 G-dage

Underviseren kan i visse tilfælde være berettiget til arbejdsløshedsdagpenge for 1. til 3. ledighedsdag. (G-dage) ved afskedigelse (normalt når et kursus ophører).

Følgende hovedbetingelser skal være opfyldt:

- underviseren skal være medlem af en A-kasse

- underviseren skal have undervist i mindst 46 lektioner (= 74 arbejdstimer) inden for de seneste 4 uger forud for afskedigelsen/kursusophøret

Der udbetales ikke dagpengegodtgørelse:

1) for skolens ferieperioder, hvis kurset fortsætter efter ferien,

2) hvis læreren selv holder ferie, er syg eller i beskæftigelse andet sted

– og heller ikke, hvis en opfordring om aflevering af en tro- og love erklæring ikke efterleves.

Forsikring

Som underviser er du omfattet af LOF’s Landsforbunds lovpligtige arbejdsskadeforsikring, som vil træde i kraft ved ulykkestilfælde i undervisningsperioden, i forbindelse med ekskursioner m.v. Skader skal anmeldes inden 8 dage. Kursusdeltagere er ikke omfattet af disse forsikringer.

 

Sikkerhedsrepræsentant

Som ansat har du ret til at være med til at vælge en sikkerhedsrepræsentant.

Du finder navnet på sikkerhedsrepræsentanten for LOF Holbæk-Lejre på hjemmesiden under praktiske oplysninger.

 

APV – ArbejdsPladsVurdering

Vi skal udføre en såkaldt arbejdspladsvurdering omkring dit arbejdsmiljø. Normalt gennemfører vi en hvert andet år. Du er selvfølgelig altid velkommen til at tage en snak med os eller din sikkerhedsrepræsentant, hvis der er nogle problemer med arbejdsmiljøet. Du finder APV handlingsplan, der beskriver hvad vi gør ved de problemer der måtte være indberettet, i APV-mappen på kontoret. Den er tilgængelig for alle ansatte.