Handelsvilkår

Alle er velkomne hos LOF Holbæk-Lejre uanset alder og adresse.

 


Tilmelding

Hurtig tilmelding sikrer dig en plads på kurset eller til foredraget.

Tilmelding er altid nødvendig og kan ske på:

 • lofholbaek.dk
  Få både tilmelding og betaling på plads på en nem og billig måde.
  Du kan betale via netbank eller med kreditkort. Du får ved tilmelding oplysning om der er plads på kurset samt en bekræftelse på tilmeldingen.
  Din tilmelding er først registreret, når du modtager en mail med bekræftelse
 • På tlf.nr. 4035 9986

 • Besøg os på vores kontor

  LOF Holbæk-Lejre
  Sports Allè 5B, 2. TV,
  4300 Holbæk

Se åbningstider under kontakt


Betaling

Fire måder at betale på.

1) Du kan betale med de fleste kreditkort på hjemmesiden

2) MOBILEPAY til 939397 - HUSK at skrive navn og kursusnummer

3) NETBANK. Hvis du tilmelder via telefonen eller en mail kan du vælge at få tilsendt en kodelinje til betaling i netbank i en mail. Kodelinjen er magen til den, der står i bunden af et girokort.

4) GIROKORT. Hvis du tilmelder dig via telefonen eller en mail, kan du vælge at få tilsendt et girokort med posten. Du skal være opmærksom på, at der er et administrationsgebyr på 50 kr., ved bestilling af et girokort samt at det kan tage 7-10 dage for posten at levere det.

Du kan IKKE betale på kontoret.


Ratebetaling
Der kan indgås aftale om ratebetaling, når du tilmelder dig et kursus der koster over 1000 kr. Ring til kontoret.

Betaling med kreditkort
Vi tager ikke noget gebyr for brug af kreditkort. Når du foretager din tilmelding, vil alle indtastede oplysninger blive SSL-krypteret via en sikker linje, som er godkendt af PBS International A/S. Du kan læse mere om betaling og sikkerhed på nettet hos PBS og hos Forbrugerrådet.

Da der ikke er tale om en fysisk vare vil betaling bliver hævet ved bestilling.


Betalingsfrist
Betalingsfrist fremgår af mailen med den tilsendte kodelinje eller et fremsendt girokort. Hvis betalingsfristen ikke overholdes, vil du få tilsendt en betalingspåmindelse. Hvis du ikke reagere på denne bliver du afmeldt uden yderligere henvendelser.

OBS! Du bedes være opmærksom på, at det kan tage op til en uge før betaling via girokort eller kodelinje i netbank er registreret.

VIGTIGT: Manglende betaling er IKKE en afmelding. HUSK derfor altid at kontakte os for at blive afmeldt.


Fortrydelsesret

Køb af kurser og lignende her på hjemmesiden er ikke omfattet af fortrydelsesretten (jvf. forbrugeraftalelovens § 18 stk. 2).


Moms

Vores aktiviteter er ikke omfattet af momsreglerne. Der beregnes derfor ikke moms.


Forhåndsreservation
Når du har været tilmeldt et sæsonkursus (kursus eller foredragsrække), reserverer vi en plads til dig på samme kursus i næste sæson. Dette gælder ikke forløb med mindre end 4 mødegange.
Forhåndsreservationen er kun et tilbud – hvis ikke du har betalt inden betalingsfristens udløb, frigives pladsen til andre interesserede uden yderligere varsel. 

Når du har tilmeldt dig
Efter tilmelding modtager du en tilmeldingsbekræftelse samt en faktura på dit køb på mail. Tilmeldingsbekræftelsen indeholder alle relevante oplysninger om den aktivitet, du har tilmeldt dig. Vi sender en bekræftelse når din betaling er modtaget.

Medmindre der sker ændringer på det kursus du er tilmeldt, hører du ikke yderligere fra os inden start.

Venteliste
Når du står på venteliste til en aktivitet, kontakter vi dig pr. tlf. eller mail, hvis der skulle blive en ledig plads. Du bliver ikke opkrævet betaling, før vi kan tilbyde dig en plads. Du kan altid takke nej til en ventelisteplads, hvis du får den tilbudt. Du vil så blive slettet fra ventelisten.

Ved sæsonafslutning slettes alle på venteliste. Du skal derfor kontakte os hver sæson hvis du fortsat vil stå på venteliste til et kursus.

Venteliste varmtvandskurser
Mht. venteliste varmtvandskurser beholder man sin anciennitet på ventelisten, men man skal bekræfte man fortsat vil stå på ventelisten. Når man har fået tilbudt en plads slette man på alle de kurser man står på venteliste til. Ønsker man derfor fortsat at stå på venteliste på andre kurser skal man tilmelde sig på ny.


Priser

Prisen for undervisning er angivet ud for det enkelte kursus. Pris beregnes ud fra antal lektioner. En lektion er 45 minutter.


Oplysningspligt

Ifølge Folkeoplysningsloven skal det fulde cpr-nr. oplyses, hvis du tilmelder dig kurser uden for din hjemkommune. CPR-nummeret anvendes kun i forbindelse med udligning af tilskud mellem kommunerne. 

Materialer og bøger
Materialer, lærebøger, fotokopier m.v. købes i samråd med underviseren efter første mødegang. Medmindre andet fremgå af kursusteksten er materialer og bøger ikke indbefattet i kursusprisen. På madkurser skal du betale for råvarer til underviser direkte, også hvis du ikke melder afbud mindst to dage før.

Gavekort
Giv dine venner eller din familie et gavekort til et kursus, foredrag eller anden oplevelse.


Samtykke
Ved tilmelding giver du samtykke til, at LOF Holbæk-Lejre’s administration og undervisere må kontakte dig i forbindelse med din deltagelse på kurser, foredraget eller arrangementet.

Skift af kursus
Hvis man efter kursusstart ønsker at skifte til et andet kursus er der et administrationsgebyr på 100 kr.


Hvis du kommer til skade eller forvolder skade
Deltagelse i vores kurser og aktiviteter sker på eget ansvar. Det betyder også at såfremt en deltager forvolder skade på materialer, andre deltagere eller undervisere skal deltagernes egen forsikring dække.  Vores undervisere er dækket af vores arbejdsskadeforsikring.

Tilmelding er bindende.

Betingelser for tilbagebetaling af kursusgebyr
Tilbagebetaling af kursusgebyret kan ske indtil 14 dage før kursets tilmeldingsfrist hvis der er en sådan, og ellers planlagte start. Der fratrækkes et ekspeditions- og administrationsgebyr på kr. 100,- Er der mindre end 14 dage til kursusstart er tilmeldingen bindende, og kursusgebyret kan ikke refunderes uanset årsag.

Manglende betaling betragtes ikke som afmelding!

Hvis der er venteliste på kurset er det muligt en fra ventelisten er villig til at overtage din plads. I så fald betaler du for afholdte mødegange samt et administrationsgebyr på 100 kr.

Samme regler gælder for udflugter og foredrag.

Skift af kursus
Hvis man efter kursusstart ønsker at skifte til et andet kursus er der et administrationsgebyr på 100 kr.

I tilfælde af at man flytter til et billigere kursus, vil der ikke være mulighed for at få differencen udbetalt eller sat som tilgodehavende.

I tilfælde af det nye kursus er dyrere skal differencen betales.


Følgende berettiger ikke til delvis eller hel tilbagebetaling:

 • ændring af undervisningssted
 • ændring af underviser
 • aflysninger  (kurset vil blive forlænget tilsvarende i sidste ende af forløbet)

I tilfælde af ekstraordinære hændelser, udbrud af en epidemi eller lignende, som påvirker afholdelsen af undervisningsaktiviteter, vil vi så vidt muligt forsøge at gennemføre undervisningen på alternative og/eller supplerende måder. Det kan derfor forekomme, at undervisningen vil fortsætte som onlineundervisning, med kursusopdeling eller under lignende alternative former. I tilfælde af at undervisningen udsættes eller sættes i bero, vil den undervisning, du måtte mangle i den gældende periode, så vidt muligt blive tillagt i sidste ende af dit undervisningsforløb.

Ved ekstraordinære hændelser, som berører afholdelsen af et foredrag, gør vi vores yderste for at finde en ny dato for afholdelsen, hvor din billet vil være gældende.

Den købte billet til det konkrete foredragsarrangement kan som udgangspunkt ikke refunderes eller byttes til et andet arrangement.

Hvis et kursus er fuldtegnet eller ikke oprettes, tilbydes alternative kurser eller det fulde kursusgebyr tilbagebetales automatisk.

Tilbagebetaling sker til dit dankort, eller som bankoverførsel. Kontoret har ikke mulighed for at udbetale kontanter.

Omlægning af undervisning
Vi forbeholder os til enhver tid retten til at omlægge undervisningen f.eks. flytte lokale eller undervisningssted, afholde undervisningen med en vikar ved sygdom osv.  Hvis vi bliver nødt til at nedskære deltagerantallet, prioriteres deltagerne efter betalingsdato. Øvrige betingelser ved køb
Køb af kurser, foredrag og lignende er ikke omfattet af fortrydelsesretten (jf. forbrugeraftalelovens §18, stk. 2).


Aflysning af mødegange / kursus

Det kan ske en underviser bliver syg eller lokale ikke kan bruges. Vi forsøger altid at finde en vikar for at undgå aflysning. Hvis vi er nødt til at aflyse en undervisningsgang, sender vi en mail og en sms til dig, lige så hurtigt vi ved det. Vær derfor sikker på at vi har din rigtige email og dit rigtige telefonnummer, og at du tjekker mailboks og telefon. Det vil spare dig for ærgrelsen ved at gå forgæves.

Der tilbydes en mødegang som erstatning hvis det er muligt, som oftest ved at kurset forlænges.

Du vil få pengene tilbage for den aflyste mødegang, hvis der ikke kan tilbydes en mødegang som erstatning.  Hvis beløbet er mindre end 100 kr. vil de ikke blive udbetalt, men sat som tilgodehavende. Erstatningsmødegange kan blive lagt i skoleferier.

Dette gælder ikke for den første aflyste mødegang i varmtvandstræning. Prisen for varmtvandstræning inkluderer en evt. aflyst mødegang.

Hvis du har betalt med kreditkort, behøver du ikke at foretage dig noget, mens hvis du har betalt via en bankoverførelse, bedes du venligst sende os dine bankoplysninger (registreringsnummer og kontonummer), så vi kan tilbageføre pengene til dig.

Der kan gå 7-10 arbejdsdage, før pengene er gået ind på din konto.

Der udbetales ikke kontanter på kontoret.

Force majeure
Hvis kurset/arrangementet må aflyses på grund af krig, naturkatastrofer, terror, strejker, snestorm eller epidemier betragtes dette som force majeure, hvormed retten til erstatningsundervisning eller tilbagebetaling af kursusgebyr bortfalder.


Klagemuligheder
Hvis du vil klage over kursus/aktivitet købt hos os, bedes du henvende dig pr. mail til post@lofholbaek.dk

Du har mulighed for at indgive en klage til Center for Klageløsning i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, hvis du ikke er tilfreds med vores behandling af din klage - https://minsag.forbrug.dk/fkvweb/checkcomplaintstart.aspx
Hvis du har bopæl i et andet EU-land indgives klagen her Online Dispute Resolution Ved indgivelse af en klage skal du oplyse foreningens e-mail post@lofholbaek.dk

Skulle du have spørgsmål, eller ønsker du yderligere information, er du altid velkommen til at henvende dig til os på telefon i kontorets åbningstid eller på mail.

 

.